Med Vänlig Hälsning
Björn Nilsson
Banner 30 “Fru Olsen”