Hermed foto fra deltager 242
X-37 UXOR
‘Så sejler yngste mand over mållinien’
Tak for en god Fyn rundt