Hej!
Styrmanden styrer under Svendborgsundbroenūüėé
Venlig hilsen
Lars Petersen, deltager nummer 19.