Hej!
Styrmanden styrer under Svendborgsundbroen😎
Venlig hilsen
Lars Petersen, deltager nummer 19.