Palby Fyn Cup 2016

VELKOMMEN TIL DEN 27. SEJLADS FRA BOGENSE

Følg sejladsen på Trac-trac her

 

Søndag den 29. maj kl. 09.00

Så gik den sidste båd nr. 22 ”Abelone” en Halberg Rassy fra Årøsund over mållinjen og afslutter

hermed PALBY FYN CUP 2016.

Den 27. sejlads blev husket for én af de få sejladser der blev sejlet med Fyn om styrbord, da

sejladsledelsen valgte at lytte til råd fra sejlere og sejlklubber i Svendborg Sund, der anbefalede

denne omsejlingsretning på grund af vindforholdene, hvor en NØ-lig vind på kryds ville give sejlerne

store udfordringer omkring Svendborg Sund broen og stenmolerne, der er udlagt her.

Det gav deltagerne en anderledes, men god oplevelse. Det har mange tilkendegivet i bureauet.

Det meget fine og til tider helt stille vejr, har betydet at 110 både valgte af udgå af sejladsen.

Der var tilmeldt 301 både til årets PALBY FYN CUP og 292 kom til start. 182 både har hermed gennem-

ført sejladsen.

 

Mange har fulgt med på TracTrac, som igen har virket perfekt og gjort det spændende fra land at følge

sejladsen og i særdeleshed sine favoritter.

 

Den hurtigste flerskrogsbåd blev nr. 292 ”Dragonfire” – One-off28 i tiden 15:16:39 t.

Den hurtigste kølbåd blev nr. 237 ”Sportsfreund” – Soto 40 – i tiden 21:28:24 t.

Den bedst placerede båd overalt på DH-mål blev:  nr.232 ”Challenger  - Melges  32 fra Thurø
                             – med en præmietid 1:6:35:19

                                                                               Der var tilmeldt 10 doublehanded og 5 gennemførte sejladsen, hvor den bedste blev:  nr. 153
                                                                               -  ”NYX” X99 fra Haderslev – i tiden 28:49:19 t.

                                                                              25 tursejlere deltog i sejladsen og 5 både gennemførte.

 

Der har været masser af aktivitet på havn og marina. Mange har lagt vejen forbi de forskellige stande

på pladsen foran sejlklubben, hvor der igen i år har været masser af gode tilbud til sejlerne. Lørdag

blev standene overtaget af lokale handlende, som kunne tilbyde nordfynske specialiteter.

 

TV2-vejret har sendt herfra torsdag/fredag og igen i år har man kunne følge starterne på 16 m2

storskærm foran klubhuset, sammen med sidste nyt fra sejladsen.

 

BOGENSE SEJLKLUB takker sammen med deres hovedsponsor Palby Marine for endnu en rigtig god

Sejlads omkring Fyn.

Tak til alle deltagere, hjælpere og vores mange gode sponsorer.

 

Vi glæder os til at byde velkommen igen til PALBY FYN CUP 2017 den 26. – 28. maj 2017

 

 

Søndag den 29. maj kl. 06:00

Så mangler der kun 2 både i at komme i mål og der er ikke meget vind til at sejle på her i morgenstunden.

Solen er ved at bryde igennem og i bureauet er vi glade for, at sejlerne er kommet godt rundt uden uheld og havarier.

 

Søndag den 29. maj kl. 05:00

Så er der kommet 167 både over mållinjen og vi mangler omkring 20 både. Den sidste båd ligger lige før Røjle Klint og logger

5 knob mod Bogense.

 

Søndag den 29. maj kl. 04:00

153 både er nu nået i mål og vi mangler herefter 34 både, som stadig bevæger sig forholdsvis langsomt mod Bogense.

 

Søndag den 29. maj kl. 03:00

135 både har passeret mållinjen på kryds. Vi mangler nu omring 50 både hvor de fleste ligger fra Røjle klint og mod Bogense.

Den sidste båd – en Halberg Rassy ligger lige omkring den Gl. Lillebæltsbro. 105 både er udgået.

Sejlerne melder om 4-6 m/s fra Strib og til Bogense fra NØ.

 

Søndag den 29. maj kl. 02:00

Der er nu kommet 109 både i mål og mange både går forbi mållinjen for motor for at komme i havn, efter en lang

sejlads rundt om Fyn. Sejlerne er trætte men i godt humør og er glade for den varme suppe i teltet.

Den sidste båd er på vej ind i Lillebælt.

 

Søndag den 29. maj kl. 24.01

Så har de sidste sejlere taget hul på det andet døgn. Vi kan se de kommer i en lind strøm fra tragten, hvor de krydser

op mod målstregen. Der er kommet lidt mere vind og bådende sejler omkring 4-6 knob.

Den sidste båd ligger ud for Bågø.

Der er udgået 98 både p.g.a. manglende vind og sikkert også træthed. Der er 107 både i mål.

 

Lørdag den 28. maj kl. 22.15

Vi kan se at der er kommet lidt mere vind omkring 2-3 m/s  og bådende flytter sig efter, at have ligget i

Vindstille mange timer ud for Torø og Assens. De sidste både ligger ved Bågø. Vinden skal øge til omkring

7-8 m/s ved midnatstid. Vi mangler 99 både at komme i mål. 88 er udgået og 105 er taget i mål.

Vi kan på trac trac se at der ligger flere både lige før mål nu.

 

Lørdag den 28. maj kl. 20.45

Så har vi fået 102 både i mål.  81 både er udgået. Alle både er udgået p.gr.a. manglende vind og tålmodighed.

 Der ligger stadig 110 både, og kæmper og  håber på der kommer mere vind.

 

Lørdag den 28. maj kl. 19.30

På nuværende tidspunkt er 67 både udgået og 80 både er gået i mål. Der ligger stadig mange både omkring

Assens i vindstille og havblik og solrigt. Sejlerne der kommer i bureauet for at aflevere nummer og trac trac er

alle I godt humør.

 

Lørdag den 28. maj kl. 18.00

Der er kommet 76 både i mål og der er 46 både, der er udgået. Bådene kommer i en lind strøm til Bogense.
Vinden er øget i den nordlige del af Lillebælt, men vi har stadig hovedfeltet ved Torø med meget lidt vind.
De sidste 2 både ligger Svelmø.

Lørdag den 28. maj kl. 17.00

Der er kommet 57 både i mål og der er 36 både, der er udgået.  Ingen vind ved Bogø. Der ligger et stort
felt, der er temmelig frustrerede og mange af dem vælger at udgå.

Lørdag den 28. maj kl. 16.30

Der er kommet 30 både i mål og der er 31 udgåede både. Der er stadig ingen vind ved Torø.

Lørdag den 28. maj kl. 15.30

Det sidste 2 både har passeret Svendborg. 8 både mangler at komme forbi Lyø. Der ligger et meget stort felt
 syd Torø i næsten vindstille.

Lørdag den 28. maj kl. 15.00

Det går langsomt og der er kun kommet 17 både i mål. I løbet af en times tid kan der forventes en hel del både
i en lind strøm. Vinden er frisket op og gået i nordøst her i Bogense, men nede ved Bågø er der stadig ikke ret
meget vind.

Lørdag den 28. maj kl. 14.00

Der er kommet 14 både i mål, heraf er 11 kølbåde.  Der ligger et stort felt i det nordlige Lillebælt og en
stort felt ved Bogø. Den bagerste båd er ved Thurø.  18 både har valgt at udgå.  Det skyldes for de flestes
vedkommende at der ikke er meget vind nede i det sydfynske og op mod  Bågø.

 

Lørdag den 28. maj kl. 13.00

Endnu en kølbåd - Deltagernr. 232 ”Challenger” fra Thurø med skipper Jan Madsen er gået i mål kl. 12.32.12.

Der ligger 10 både på vej mod Bogense fra Strib og logger ca. 8 knob for en Nordøstlig vind.

Hovedfeltet ligger ud for Brandsø – fra Stenderup hage kosten og ned til Lyø. Her er der mindre vind, da

vi kan se på TracTrac de sejler noget langsommere.

 

Lørdag den 28. maj kl. 12.00

Kl. 11.21.42 gik den 3. flerskrogsbåd Deltagernr. 290 ”Today” fra Malmø med skipper Anders Roth over mållinjen.

Kl. 11.47.58 gik den 2. kølbåd Deltagernr. 261  ”Min IDE H” fra Nyborg med skipper Thomas Lund Hansen over stregen.

Hovedfeltet ligger fortsat omkring Helnæs, hvor vinden stadig er svag. Ved Bogø ser det ud til at vinden er øget lidt,

så bådene kommer lidt hurtigere frem.

 

Solen er fremme i Bogense og der er god aktivitet i og foran klubhuset, hvor vi er i gang med at tage imod alle

sejlerne der kommer i bureauet for at aflevere startnummer, rundingsskema og tracker, hvorefter de får udleveret

de traditionelle erindringskrus, billetter til en tallerken varm suppe og deltager i lodtrækningen blandt fuldførte både om

mange flotte præmier fra vores sponsorer:

Pelle P, X-Yacht, Bogense Yacht Service, GeoSafe, Crewmate, Victron Energy og Palby Marine selv.

 

Lørdag den 28. maj kl. 10.43.24

Kl. 10.43.24 gik den første kølbåd ”Sportsfreund” en tysk båd med skipper Bertil Balser over målstregen efter en

sejltid på 21 t. – 28 m. - .24 s.

Der er ikke meget vind omkring Fyn og vi kan se på TracTrac at Bogø bliver rundet både øst og vest om, i et forsøg

på af få lidt mere vind.

 

Lørdag den 28. maj kl. 10.00

Første kølbåd ”sportsfreund” ligger mellem Strib og Bogense og lokker 7,5 knob, efterfølgende af flerskrogs ”Today

Der logger 9 knob. Den 2. kølbåd ”Min IDE H” ligger tæt på Strib Fyr med 7 knob.

Den forreste del af hovedfeltet ligger mellem Helnæs og Assens, hvor vinden er under 3 m/s, og vi kan se de logger

omkring 1 knob.

De bagerste både i hovedfeltet fra Svendborg til Horne land, har en let brise og sejler omkring 3 m/s.

De sidste både ligger stadig nord for Langeland og bevæger sig kun langsomt. 7 både mangler at passere Thurø Rev.

11 både mangler at runde meldepunktet ved Svendborg Sund broen.

 

Lørdag den 28. maj kl. 09.15

Så gik den anden flerskrogsbåd ”Black Marlin” over mållinjen kl. 09.08.13 med vinden foran for tværs i en nordlig vind.

 

Lørdag den 28. maj kl. 08:50

I bureauet følger vi sejladsen på TracTrac og bemærker en interessant navigation fra deltagernr. 229 ”Oure 1”

Fra skolerne i Oure. De ændrede kurs i Svendborg Sund i morgentimerne og valgte at gå syd om Tåsinge, Avernakø

og Lyø. Måske en beslutning truffet på baggrund af de mange både der lå tæt i Svendborg Sund.

Denne taktik har vist sig at være rigtig god, da de kom adskillige placeringer op i gruppen. Godt sejlet.

 

Lørdag den 28. maj kl. 08.00

Black Marlin bliver højst sandsynligt den næste kølbåd over mållinjen. Den har netop passeret Strib Fyn.

Sportsfreund – den forreste kølbåd ligger ved Fænø i Lillebælt.

Hovedfeltet er efter hånden noget spredt, hvor de forreste både ligger omkring Helnæs.

De bagerste både ligger nord for Langeland.

Vinden er let – ca. 4 m/s fra NØ og skyet her i Bogense.

Det har været en rolig nat og bureauet har ikke modtaget nogen meldinger om uheld.

De både der er udgået har været på grund af for lidt vind.

 

Lørdag den 28. maj kl. 07.00

8 både er passeret Helnæs kl. 6.25. Hovedfeltet er på vej ud af Svendborg Sund. Alle både har passeret

Storebæltsbroen. Black Marlin har passeret Hindsgavl kl. 06.38

 

Lørdag den 28. maj kl. 06.00

Black Marlin er passeret, Stenderuphage kl. 05.40. Efterfulgt af Today, der ligger ud for Brandsø,

Sammen med Kølbåden Sportsfreund, efterfulgt af Min Ide H, der ligger mellem Lyø og Bågø.

5 både er udgået.

Kl. 05.30 er 176 både passeret Svendborg Sund. 2 både mangler, at passere Storebæltsbroen.

 

Lørdag den 28. maj kl. 05.01.39

Første flerskrogsbåd i mål – Dragonfire med skipper Jens Quorning, med en sejltid på 15 t. – 16 m. – 39 sek.

 

Lørdag den 28. maj kl. 04.30

Vi venter på at dragonfire kommer i mål. Der er travlhed i bureauet med, at varme suppe og gøre champagnen klar.

Black Marlin ligger ud for Brandsø kl. 04.30.

 

Lørdag den 28. maj kl. 04.00

Dragonfire har passeret den gamle lillebæltsbro kl. 03.40, den er nu på vej mod Strib med en fart på 10,6 knob.

Her i bureauet er vi så småt i gang med, at gøre klar til første båd i mål. Flerskrogsbåden Black Marlin ligger ud for Bågø.

Flerskrogsbåden Today og kølbåden Sportsfreund har passeret Helnæs kl. 03.40.

 

Lørdag den 28. maj kl. 03.00

Dragonfire er passeret Stenderup hage kl. 03.00. med 8 knob. Kølbåden Sportsfreund ligger mellem Lyø og Helnæs med 8 knob.

Feltet klumper sammen i Svendborg Sund med næsten ingen vind, de fleste både sejler omkring 0,5 knob.

Der mangler 8 både at passere Storebælt.

 

Lørdag den 28. maj kl. 02.00

Dragonfire ligger ud for Bågø og sejler 9,3 knob. Kølbåden Sportsfreund ligger ud for Avernakø og sejler 8,8 knob. 5 både har

passeret Svendborg Sund, ca 100 både har passeret Thurø Rev. 15 både mangler at passere Storebæltsbroen. 2 både er udgået.

 

Lørdag den 28. maj kl. 01.00

Dragonfire ligger ved Helnæs. 256 både har passeret Storebæltsbroen.  32 både har passeret Thurø rev. 2 både mangler at passere Romsø.

 

Fredag den 27. maj kl. 24.00

Bådene ligger fra Lyø til Fynshoved. Første kølbåd har passeret Svendborg Sund, start 237 Sportsfreund. Forreste båd er Dragonfire
ligger ved Horneland. 245 både har passeret Storebæltsbroen. 13 både har passeret Thurø Rev. Feltet er placeret mellem Sprogø og Lundeborg.

 

Fredag den 27. maj kl. 23.00
2 både mangler at passere Fynshoved. Der mangler 16 både i at passere Romsø. 184 både har passeret Storebæltsbroen.

 3 både er forbi Thurørev.  Dragonfire er ved Fjellebroen.

                                 

Fredag den 27. maj kl. 22.12                 

118 både har passeret Storebæltsbroen. De bagerste både ligger ved Fyns Hoved. Dragonfire er ved Lindskovs pynt.

 

Fredag den 27. maj kl. 21.33

Dragonfire har passeret meldepunktet i Svendborg som første flerskrogsbåd. Den forreste kølbåd 237 Sportsfreund ligger

mellem Nyborg og Lundeborg. Hovedfeltet ligger mellem Romsø og Sprogø. Der er kun 9 både, der ikke har passeret Fynshoved.

 

Fredag den 27. maj kl. 21.15

Dragonfire har passeret Thurø rev kosten og er nu halvvejs.

 

Fredag den 27. maj kl. 21.00

Dragonfire ligger forrest syd for Lundeborg og  tæt på Elsehoved. Den forreste kølbåd 237 Sportsfreund har lige passeret Storebælt. Hovedfeltet ligger mellem Romsø og Kerteminde. Bådene sejler for spieler og logger mellem 6 og 7 knob.

 

Fredag den 27. maj kl. 18.40

Dragonfire er nu tæt på Sprogø – Hovedfeltet ligger lige før Fynshoved. Vinden er stadig NØ – ca 4 m/s.

 

Fredag den 27. maj kl. 18.00

9 både nu har rundet Fyns Hoved – Deltager nr. 237 ”Sportsfreund” en SOTO 40 – den først kølbåd kl. 17.43, skarpt forfulgt af

nr. 261 ”MinIDEH” – Landmark 43.

”Dragonfire” er allerede nået til Stavershoved ved Kerteminde.

 

Fredag den 27. maj kl. 17.10

”Dragonfire” har rundet det første meldepunkt ved Fynshoved kl. 17.10.

MELDEPUNKTER:

Følg løbende placeringerne ved meldepunkterne rundt om Fyn fra hovedmenuen:

Vælg ”Resultater” og ”Meldepunkter”.

 

Fredag den 27. maj kl. 16.45

Den første båd er ved Fyns Hoved nr. 292 Flerskrogsbåden ”Dragonfire” med Jens Quorning, hvor den logger 11 knob.

Hovedfeltet ligger ud for Jørgensø, hvor vinden blæser med ca. 4 m/s fra NØ.

Vi kan se på TracTrac at bådene ligger tæt, så der er nok at se på for alle deltagerne.

Humøret er højt ombord i det fine vejr og der er stort behov for solcremen.

 

Fredag den 27. maj kl. 14.15

292 både ved PALBY FYN CUP 2016 er nu sendt af sted mod Æbelø og har nu 138 sømil foran sig med Fyn om styrbord.

Vinden er tiltaget igen til ca. 4 m/s fra N/NØ og de første både Scan-cap 99 ligger nord for Æbelø.

Sejladsen kan følges på Trac-Trac – se link øverst her og foran klubhuset på storskærmen, hvor der er liveTV fra vandet.

 

Fredag den 27. maj kl. 13.30

På nuværende tidspunkt er vinden næsten helt stille og der er trængsel ved starterne. Enkelte både har i den lette vind

ramt startmærket, hvilket betyder man skal vende om og starte forfra, for ikke at blive diskvalificeret.

Den smule vind der er, kommer på nuværende tidspunkt fra NV, og spilerne bliver sat så snart startlinjen passeres.

Et fantastisk flot syn, som viser sejlsporten fra sin smukkeste side.

 

Fredag den 27. maj kl. 11.00

De første starter ved Palby Fyn Cup 2016 er netop skudt godt i gang, uden nogen tyvstarter indtil videre. Bådene bliver

sendt afsted mod Æbelø nord om Fyn. Det er meget sparsomt med vind på banen. Bådene ligger meget tæt. Solen

skinner og sejlerne kan nyde det dejlige vejr. På land er der mere roligt, nu hvor sejlerne er på vandet.

 

Lodtrækningspræmier på skippermødet

Blandt fremmødte skippere blev følgende udtrukket:

Nr. 167 – Dehl-luxe – Hans L. Petersen – Assens – Ray VHF radio m/GPS og AIS fra Raymarine

Nr. 27 – Lømmel – Bent Jensen – Lynæs – GPS tracker/alarm  incl. Vandniveauføler fra YACHTSAFE

Nr. 24 – Pellegrino – Anders Debell – Aabenraa ASC – Team polo T-shirt fra PELLE P

Nr. 279 – Happy Fish – Arthur Pecher – Sundet – OCEAN signal nødsender fra ScanMarine DK

Nr. 155 – Agathe – Ulrik Holt – Lynetten – 2 bladet foldepropel fra Gori Propeller

 

Fredag den 27. maj kl. 10.30

Skippermødet er afviklet med højt humør og solskin på kajen.

Stævneleder Poul Erik Nielsen bød velkommen til den 27. sejlads omkring Fyn og kunne glæde sig over den store tilmelding med

301 både. I forhold til vejrudsigten kunne han oplyse, at sejladsen i år med Fyn om styrbord, mod Æbelø, med første start kl. 11.00

 

Derefter gav han ordet til Bogenses Borgmester Morten Andersen, der ønskede alle sejlere en god tur. Han takkede Bogense

Sejlklub og Palby Marine for det store arrangement, som trækker mange sejlere til byen.

Anders Brandt fra TV2 vejret fortalte om vejret det kommende døgn, der byder på: Ved starten 2-5 m/s fra nordøst i eftermiddag

2-5 m/s nord og nordøst ned gennem storebælt. Solrigt! Så sejlerne skal huske solcremen.

 

Fredag den 27. maj kl. 6.00

Godmorgen – en flot morgen og dag venter forude. Solen skinner og der er vind i både flag og standere. Her stille på havnen,

sejlerne er så småt ved, at vågne, til en ny og spændende dag.

 

Torsdag den 26. maj kl. 23.00

Det er blevet mørkt, og det var en fantastisk solnedgang, og stemningen er fortsat næsten eksotisk. Der er stadigvæk folk
på pladsen foran bureauet og god aktivitet ved boderne. Det er fuld fart på de gode sejlerhistorier i teltet og musikken buldrer
ud over havnen. Der mangler nu kun at blive registret 60 både, men der kommer stadig både ind i havnen. Bureauet lukker til
midnat, men åbner igen kl. 6 i morgen tidlig.

 

Torsdag den 26. maj kl. 21.30

Det er en dejlig aften og havnen syder af liv. Solen er ved at gå ned og sejlerne myldrer ind i bureauet og der mangler

kun  at registrere 87 deltagere.  Der er stadig godt gang i boderne og musik og humør i teltet. Sejlerne sidder også rundt

omkring i bådene og hygger sig og nyder den dejlige aften.

Hjemmeværnskutteren MHV 817 Partizan er ankommet fra Assens og gør klar til at følge med sejlerne rundt.

 

Torsdag den 26. maj kl. 19.00

Solen skinner, der er mange mennesker og sejlere på havnen. Der handles livligt i boderne foran bureauet.

Ca. halvdelen af startnumrene er udleveret, sejlerne har store forventninger til sejladsen, da vejrudsigten er god i år.

Der er musik i teltet og WHAT A PARTY starter festen kl. 20.00

 

Torsdag den 26. maj kl. 18.00

Bådene kommer sejlende til Bogense i let vind fra NØ og der er en forventningsfuld stemning i havn og Marina,

hvor sejlerne hygger i bådene og på land og solen er lige ved at bryde igennem.

 

TV2 Vejret sender live fra pladsen foran klubhuset kl. 18.25.

 

Sandsynligvis styrbord rundt:

Hvis vejrprognosen holder vil sejlerne blive sendt nord omkring Fyn, i stedet for den ellers normale tur gennem

Lille Bælt først, hvilket skyldes de ændringer der er lavet med stenrev ud for pillerne ved gennemsejlingen af Svendborg

Sund Broen, som vil give sejlerne store problemer, hvis bådene i større felter skal passere denne mod vinden på kryds.

 

Torsdag den 26. maj kl. 17.00

Der er god stemning på Bogense Havn og Marina til årets PALBY FYN CUP 2016 fra Bogense.

I år er der tilmeldt 301 både og Bogense Sejlklub er sammen med alle deres sponsorer, glade for at så mange både,

har valgt at deltage i DANMARKS STØRSTE KAPSEJLADS.

TV2 vejret, som er i Bogense, lover rolige vindforhold i hele weekenden fra NØ drejende til Ø i løbet af lørdagen.

 

Sejlerne er så småt begyndt at komme til bureauet og hente deres deltagernummer, og på pladsen foran klubhuset

tilbyder vores sponsorer deres produkter, ligesom der er mulighed for at få stillet tørsten og forplejningsteltet er også

åbent, hvor man er ved at gøre klar til ”Byens bedste bøffer” kl. 18.00.

 

Der vil weekenden igennem være mange stande på Marianen, hvor det er muligt at gøre en god handel og søndag, hvor

der er HAVNENS DAG – over hele landet, vil Bogense Havn og Marina også markere dette, med mange interessante

aktiviteter, så der er god grund til en tur til Bogense.

 

FØLG STARTERNE PÅ STORSKÆRM

Igen i år er der en 16 kvm. Storskærm foran klubhuset, hvor man kan følge starterne, ligesom der bliver vist Sidste Nyt

fra stævnet og sponsorer.

 

VI SES I BOGENSE – HAVFRUERNES BY